Verkeersxamens 2014

De jaarlijkse verkeersexamens voor de leerlingen van groep 7 van de basisscholen in Oegstgeest vinden dit jaar plaats op 10 april (theoretisch examen) en 24 april (praktijkexamen). De diploma's worden na de meivakantie op een nog vast te stellen datum uitgereikt.

Het praktijkexamen wordt 's morgens voor de scholen in 'het oude dorp' afgenomen vanaf de Hofdijckschool. De leerlingen van de scholen in Haaswijk starten 's middags bij de Daltonschool.

De leerkrachten krijgen lesmateriaal om de leerlingen op het theoretisch examen voor te bereiden. Ook zijn zij op de hoogte van de te rijden route. Het wordt zeker aangeraden om de leerlingen voor het praktisch examen de route een paar keer te laten rijden. De eerste keer misschien onder begeleiding, maar daarna zeker ook een keer alleen.

Evenals voorgaande jaren stelt het afdelingsbestuur een beker beschikbaar voor de school die de examens met de minste fouten tot een goed einde brengt.

 

 

Trefwoorden

verkeersexamen