Persberichten

Bestuursleden en vrijwilligers gezocht

Door enkele mutaties zijn vacatures ontstaan in het bestuur van de afdeling Oegstgeest van Veilig Verkeer Nederland. De werkzaamheden in het bestuur bestaan uit het bijwonen van bestuursvergaderingen (5 à 6 keer per jaar), het ondersteunen bij de verscillende projecten die de afdeling ieder jaar uitvoert, voorbereiden van adviezen aan de afdeling verkeer van de gemeente en beoordelen van adviesaanvragen afkomstig van de gemeente en verzorgen van contacten met inwoners en instellingen binnen de gemeente. De belasting op jaarbasis bedraagt gemiddeld niet meer dan 2 uur per week.

Het afdelingsbestuur is ook dringend op zoek naar vrijwilligers die ondersteuning willen verlenen bij de uitvoering van projecten. Dat kan variëren van het optreden als gastvrouw of gastheer tot het houden van toezicht bij het praktisch verkeersexamen. Het tijdsbeslag is uit de aard der zaak variabel.

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen bij de secretaris/penningmeester van de afdeling Jan Verhoef, telefonisch via 06-53329822 of via email vvn.oegstgeest@kpnmail.nl.

meer